آتلیه طراحی کهربانگاره

طراحی تبلیغات

طراحی معماری

دفتر مرکزی: کرج - گوهردشت - نبش سیزدهم شرقی (طبقه اول)

تلفن:           34408850 -026

اپلیکیشن:    09034448850

IESergroup@Gmail.com

PR@KahrobaNegareh.com

Power by IESerGroup - Copyright © 2009-2018 KahrobaNegareh.com , AllRight's Reserved

گروه ایسر دارای دو دپارتمان تبلیغات کهربانگاره و دپارتمان معماری ایسر است.

در دپارتمان تبلیغات خدمات مشاوره کسب و کار، طراحی و چاپ به افراد حقیقی و حقوقی در جهت تعریف نیاز آنان ارایه می شود.

دپارتمان معماری خدمات طراحی نقشه، نظارت و بازسازی همراه خدمات فروش آنلاین متریال دکوراسیون داخلی را شامل می شود.